Wyjazd edukacyjny do Centrum Edukacji Fischer w Legnicy - 21.05.2019r.
Get Adobe Flash player

W dniu 21.05.2019r. 27 uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce, pod opieką nauczycielek Anny Waszewskiej i Anny Warzochy, wzięło udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Edukacji Fischer w Legnicy. Uczniowie ci są uczestnikami projektu „Rozwój umiejętności matematyczno –przyrodniczych i językowych w szkołach podstawowych Gminy Lubin”.

Celem zajęć było rozwijanie kompetencji językowych oraz ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Warsztaty językowe, w których uczestniczyli uczniowie, były okazją do rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w j. obcym, a także kompetencji społecznych i umiejętności uczenia się. Zaproponowane ćwiczenia były różnorodne i interesujące dla uczniów. Rozwijały one głownie umiejętności produktywne: pisanie i wypowiadanie się w j. obcym. Dzieci brały udział w scenkach sytuacyjnych (wypełnianie formularza i rozmowa na lotnisku, proszenie o przekąski i napoje), ćwiczeniach stymulujących i rozwijających pamięć, grach i zabawach zespołowych. (udział w „przyjęciu”, wspólne śpiewanie piosenki). Pracowały w grupach, reagując w j. obcym adekwatnie do zaaranżowanych sytuacji. Miały także okazję przypomnieć sobie historię powstania flagi tzw. Union Jack oraz namalować tą flagę na płóciennej torbie, którą mogły zabrać ze sobą jako pamiątkę z warsztatów.

Reasumując, zajęcia przyczyniły się do rozwinięcia umiejętności językowych uczniów oraz ich zdolności współpracy w grupie, a przy okazji były czasem dobrej zabawy. A.Warzocha

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii