Projekty unijne
Get Adobe Flash player


Projekt „Dolnośląska e-szkoła” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Głównym celem Programu e-Szkoła jest wsparcie szkoły na drodze do kolejnego etapu rozwoju technologii informacyjnej w jej działaniach, poprzez stworzenie warunków do skutecznego stosowania tej technologii przez nauczycieli w pracy dydaktycznej oraz przez uczniów w ich kształceniu się.
Program e-Szkoła polega na wdrożeniu projektów przejścia wybranych szkół na Dolnym Śląsku na wyższy etap rozwoju technologii informacyjnej w edukacji, poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, odpowiednie przygotowanie nauczycieli oraz utworzenie elektronicznych platform uczenia się.


W ramach projektu szkoła pozyskała sprzęt komputerowy o łącznej wartości 55697,34 zł, w skład którego wchodzą:

- tablica interaktywna;
- projektor krótkiej projekcji;
- podstawa jezdna z elektryczną regulacja wysokości oraz wysięgnikiem projektora do tablicy interaktywnej;
- system testowy ADA Mobitest EDU z oprogramowaniem Testico DSF;
- oprogramowanie nauczycielskie i uczniowskie Magic Learning;
- 6 komputerów przenośnych dla nauczycieli;
- 9 tabletów interaktywnych bezprzewodowych do obsługi dziennika elektronicznego;
- wizualizer;
- 8 komputerów przenośnych dla uczniów;
- szafka mobilna;
- 2 routery Wi-Fi.


W projekcie funkcję koordynatora pełni nauczycielka matematyki Renata Gruca.


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w szkołach podstawowych w Gminie Lubin

Informacje o projekcie (plik PDF 374 KB)
Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik PDF 340 KB)
Oświadczenia rodzica lub opiekuna (plik PDF 286 KB)
Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF 330 KB)
Zdjęcia z projektu (prezentacja - plik PDF 611 KB)


Pracownia przyrodnicza w każdej gminie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
realizowany w ramach
Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku,
Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.


Eksperyment drogą do sukcesu ucznia (Prezentacja pełnoekranowa - plik PDF 1,14 MB)

Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji


Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona internetowa projektu: www.umwd.dolnyslask.pl/lider-zmian
MINIPORTAL SZKOŁY

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów


Projekt „Równe szanse edukacyjne uczniów wiejskiej Gminy Lubin” realizowany jest od 1 października 2009 do 30 września 2011 roku, a jego celem głównym  jest wyrównanie szans edukacyjnych w grupie 200 uczniów z 6 wiejskich Szkół Podstawowych z terenu Gminy Lubin.
W pierwszym cyklu realizacji projektu w Szkole Podstawowej w Raszówce uczestniczyło łącznie 63 dzieci (27 dziewczynek i 36 chłopców), a zajęcia obejmowały lekcje wyrównawcze z języka polskiego, angielskiego/niemieckiego, matematyki, lekcje w ramach nauczania zintegrowanego dla klas I-III oraz konsultacje z logopedą i psychologiem.
Z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych 1 cyklu projektu wynika,  że osoby korzystające ze wsparcia i zaangażowane w realizację projektu  bardzo pozytywnie wyrażały się na jego temat. Szczególnie dotyczy to uczniów uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne, wśród których, aż 82% pozytywnie oceniło swój udział w projekcie. Jeszcze wyższe oceny (92%) wystawili projektowi rodzice, którzy dostrzegli u swoich dzieci wyraźną poprawę wyników w nauce czy zmniejszenie wad wymowy. Większość uczniów regularnie uczestniczących w dodatkowych zajęciach obecnie otrzymują lepsze oceny z przedmiotów, które wcześniej sprawiały im trudności.
Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach  projektu zgodnie podkreślają, że był on  bardzo potrzebny. Pomimo tego, iż uczniowie wiele się nauczyli na dodatkowych lekcjach w I cyklu, z ocen nauczycieli wynika, że ich udział w dodatkowych zajęciach wymaga kontynuowania w II cyklu projektu.


Projekt kontynuowany jest w roku szkolnym 2010/2011.
Więcej informacji o projekcie, a także deklarację przystąpienia znaleźć można na stronie internetowej projektu www.gmina-lubin.pl


Plakat projektu (plik PDF 682 KB)
Ulotka projektu (plik PDF 630 KB)


Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii