Uczniowie
Get Adobe Flash player

KODEKS ZACHOWANIA

OBOWIĄZUJĄCY WSZYSTKICH UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RASZÓWCE

U C Z N I O W I E

 

1. Zawsze są przygotowani do lekcji:

- przynoszą na zajęcia szkolne - książki, zeszyty, przybory, inne materiał

potrzebne do zajęć;
- systematycznie odrabiają prace domowe, nie odpisują od innych, brak zadania domowego zgłaszają nauczycielom
- nie spóźniają się na lekcje;
- w wyznaczonym czasie usprawiedliwiają nieobecności.

 

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem wobec rówieśników i dorosłych:

- w szkole słuchają i wykonują polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
- odnoszą się do innych kulturalnie i z szacunkiem,
- używają słów - proszę, dziękuję, przepraszam,
- dyskutują kulturalnie, nie przerywają wypowiedzi innych,
- pomagają pokrzywdzonym, słabszym, potrzebującym,
- są tolerancyjni wobec innych,
- uznają czyjąś „inność” (okulary, tusza, wzrost, pochodzenie)
- nie krzyczą i nie używają wulgaryzmów.

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej:

- nie biją innych i nie namawiają do bicia
- nie wyłudzają pieniędzy, nie kradną,
- nie wyśmiewają, nie przedrzeźniają, nie przezywają nikogo,
- nie wykonują samosądów (uczniowie będąc świadkami zdarzenia informują nauczyciela lub innego pracownika szkoły
- nie osądzają nikogo pochopnie i negatywnie,
- nie wyśmiewają uczniów uczących się dobrze lub słabo,
- nie izolują nikogo, współpracują ze wszystkimi,
- nie podkładają nóg kolegom i koleżankom,
- nie obmawiają nikogo,
- nie potępiają nikogo,
- kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią.


4. Swoim zachowaniem, zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych:

- szanują swoje i cudze zdrowie (nie palą papierosów, nie piją alkoholu, nie

mają kontaktu z narkotykami),
- nie kołyszą się na krzesłach,
- nie grają w piłkę na korytarzu,
- nie siadają na ławkach w klasie,
- nie trzaskają drzwiami,
- podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły bez opiekuna
- nie przesiadują w toalecie,
- nie rzucają w nikogo kamieniami, kulami śniegowymi, nie nacierają śniegiem,

nie używają (bez kontroli dorosłych) petard oraz innych środków wybuchowych.

5. Szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność oraz zieleń wokół szkoły:

- szanują sprzęt szkolny, przybory i tornistry własne oraz rówieśników,
- z szatni biorą tylko swoje rzeczy, inne pozostawiają na swoich miejscach,
- nie piszą po stolikach, szafkach, ścianach, ani żadnym innym miejscu

nie przeznaczonym do tego celu,
- szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły w szkole i poza nią
- nie niszczą dekoracji i innych wytworów uczniów i nauczycieli
- nie śmiecą - papiery wrzucają do kosza,

6. Wymienione normy zachowania obowiązują zarówno w szkole jak i poza nią (także w kinie, teatrze i na wycieczkach szkolnych).

7. O złym zachowaniu kolegów, koleżanek i innych uczniów informują dorosłych.

ZA NIESTOSOWANIE SIĘ UCZNIÓW DO WW. KODEKSU WYCIĄGANE SĄ KONSEKWENCJE ZAWARTE W SZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA ZACHOWANIA


Wykaz podręczników na rok szkolny 2012/2013 (Plik PDF 80 KB)


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013- 2 listopada 2012 – piątek  po Wszystkich Świętych
- 4 kwietnia 2013 – sprawdzian klas VI
- 29 i 30 kwietnia 2013 – poniedziałek i wtorek przed Świętem 1 Maja
- 2 maja 2013 – czwartek przed Świętem 3 Maja
- 31 maja 2013 – piątek po Święcie Bożego Ciała- nie radzisz sobie z nauką
- masz kłopoty w domu
- nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami
- masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić
- możesz przyjść zawsze, kiedy tylko czujesz taką potrzebę

Wyszukiwanie na stronie

Polub nas!

Ostatnio w galerii